Zeewierboerderij Oosterschelde

Your Well en zeewierboerderij

Onderstaand bericht hebben wij verstuurd n.a.v. de tewaterlating van ons teeltsysteem van onze zeewierboerderij in de Oosterschelde “de Wierderij”. Wij zijn trots om deel uit te mogen maken van dit mooie project van Seaweed Harvest Holland met de grootste zeewierboerderij van Nederland waarin Your Well participeert.

Grootste zeewierboerderij

Met de tewaterlating van een teeltsysteem ter grootte van een halve hectare in de Oosterschelde (Schelphoek, gemeente Schouwen-Duiveland), is met een totaal grootte van één hectare op dinsdag 22 augustus de grootste zeewierboerderij van Nederland ontstaan. Met de aanleg van dit teeltsysteem door Seaweed Harvest Holland B.V. uit Kerkwerve wordt ingespeeld op de sterk toegenomen belangstelling voor zeewier. Zeewier heeft vele toepassingsmogelijkheden zowel voor consument (voeding, verzorgings- en gezondheidsproducten) als voor industrie (o.a. bindmiddelen, diervoeding, biobrandstof en bodemverbeteraar), waardoor de vraag naar kwalitatief goed zeewier de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Ook voor de toekomst wordt een voortzetting van deze trend verwacht.

Europeese kwaliteit zeewier

Van oudsher komt het aanbod van zeewier vooral uit het Verre Oosten, echter tegenwoordig brengen ook Europese landen zoals Frankrijk, Ierland, Spanje, IJsland en Noorwegen steeds meer zeewier op de markt. Consument en industrie zijn meer geneigd om te kiezen voor deze wieren, niet alleen vanwege duurzaamheid, maar ook vanwege kwaliteitsaspecten. In Nederland zijn er ook verschillende kleinschalige initiatieven op het gebied van zeewier teelt, o.a. bij Texel, bij Vlieland en elders in de Oosterschelde. In de Noordzee voor de kust van Scheveningen is dit jaar een proef van de Noordzeeboerderij succesvol afgesloten. Het nieuwe project van Seaweed Harvest Holland onderscheidt zich van deze initiatieven niet alleen door de grootte, maar ook door andere innovaties op het gebied van de teelt. Zo wordt er o.a. voor het eerst geprobeerd om met zelf ontwikkelde sporen zeewier te kweken.

50 verschillende soorten

Zeewier, er zijn in de Oosterschelde zo’n meer dan 50 verschillende soorten, kan het hele jaar door geteeld worden. Seaweed Harvest Holland start met de teelt van zeesla, een wier dat vooral in de zomer groeit, waarna vanaf het najaar met suikerwier, een winterwier, wordt verder gegaan. Het zeewier, gehecht aan in totaal uiteindelijk zo’n 50 Km touw, groeit van de voedingsstoffen in het water, er hoeft verder niets aan te worden toegevoegd. Zeewier trekt daarnaast veel leven aan (vissen, schelpen en schaaldieren), zodat de verwachting is dat op de plek van de Zeewierboerderij het ecosysteem wordt versterkt.

Groente van de toekomst

“Zeewier is de groente van de toekomst”, aldus John van Leeuwen, directeur van Seaweed Harvest Holland B.V.. “De Oosterschelde biedt met haar schone water een uitstekende basis om die zeegroente daar op grotere schaal duurzaam te gaan telen. De teelt sluit bovendien prima aan op de jarenlange ervaring die er in Zeeland is met aquacultuur”.