Klik op de afbeelding om het originele engelse document te lezen van North Sea Farmers
onderzoek naar zeewier

Onderzoek naar zeewier

Onderzoek naar zeewier: North Sea Farmers, het platform van bijna 100 organisaties dat werkt aan een duurzame en positieve klimaatimpact van zeewier, heeft een onderzoek gedaan naar de marktpotentie voor zeewier.

Wereldwijde zeewiermarkt

Wist u dat?

De totale zeewiermarkt $ 13,3 miljard (€ 10,9 miljard) beslaat? (2019).

  • daarvan 77% zeewier voor menselijke consumptie = $ 10,2 miljard (€ 8,4 miljard) is.
  • de 2 belangrijkste toepassingen van zeewier voor menselijke consumptie zijn voedingsproducten (88%) en hydrocolloïden (bindmiddelen) (11%).

Grootste marktaandeel

  • Azië 61%
  • Noord-Amerika 19%
  • Europa 10%
  • Overig 10%

Groei

Verwachte jaarlijkse groei tussen 7% en 12%

Wereldwijde zeewierproductie

 32,4 miljoen ton (nat gewicht, 2018)

  • 53% rood zeewier
  • 46% bruin zeewier
  • 1% groen zeewier

Herkomst van zeewier

  • 95% van het zeewier komt uit Aziatische landen: China is het belangrijkste producerende land, gevolgd door Indonesië, Japan en de Republiek Korea.
  • 97% wordt verkregen door teelt

Europese zeewierproductie

300.000 ton (natgewicht, 2018)

  • minder dan 1% van het wereldwijde volume van 32,4 miljoen ton

Herkomst van zeewier

  • 450 ton zeewier werd verkregen door teelt (0,5%)
  • 744 ton werd in het wild geoogst (99,5%)

In tegenstelling tot de wereldwijde productie is de Europese zeewierproductie momenteel grotendeels gebaseerd op wilde oogst

Europese zeewiermarkt

$ 1,02 miljard (€ 0,84 miljard) markt zeewier voor menselijke consumptie (2018)

  • 10% van de wereldwijde zeewiermarkt voor menselijke consumptie

Zeewiersoorten op de markt voor menselijke consumptie

  • 74% rood zeewier
  • 24% bruin zeewier
  • 2% groen zeewier

Potentieel van Europees zeewier

 Groeiperspectief

In 10 jaar tijd kan de Europese zeewiermarkt voor menselijke consumptie uitgroeien tot een markt van 2,8 miljard euro. In dit ambitieuze scenario zou het Europese gekweekte zeewier 24% van de lokale vraag moeten kunnen dekken.

Toepassingen

Het hoogste potentieel voor Europees zeewier is te vinden in de markt voor voedingsproducten, omdat er nog veel ruimte is voor innovatie.

De hydrocolloïd (bindmiddelen) markt is volwassener en verzadigd. Daarom is het moeilijker om met nieuwe producten op deze markt te komen.

Veelbelovende landen

Veelbelovende West-Europese landen om een ​​markt voor lokaal gekweekt zeewier te ontwikkelen en te laten groeien zijn: Noorwegen, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Frankrijk en Spanje.

Trends en ontwikkelingen met betrekking tot Europees gekweekt zeewier

 Duurzame voedselproductie

Lokaal gekweekt zeewier past goed bij de transitie naar een duurzamere voedselproductie.

Veranderende diëten in West-Europa

Consumenten worden steeds bewuster met betrekking tot de gezondheid en schakelen over op een meer plantaardig voedingspatroon.

Hoge kwaliteit Europees zeewier

Europees geproduceerd zeewier wordt gewaardeerd om zijn hoge kwaliteit en de traceerbare en controleerbare productie.

Perceptie van zeewier als gezond

Zeewier kan een antwoord zijn op de behoefte van de consument aan gezonder en plantaardig voedsel, aangezien het al wordt gezien als gezond voedsel.

Belangrijkste succesfactoren voor de overgang naar Europees gekweekt zeewier

 Waardeketensamenwerking

Werk aan samenwerking in de waardeketen en kennisdeling om een ​​duurzame en betrouwbare toeleveringsketen van zeewier op te bouwen.

Focus op de consument

Speel in op de voedseltrends en de behoeften van de consument door zeewier op de markt te brengen als een gezond, plantaardig, lokaal en duurzaam product.

Zorg voor een consistente aanvoer

Schaal op om hoge volumes en consistentie in kwaliteit en levering te bieden. Het huidige aanbod van gekweekt zeewier kan niet voldoen aan de marktvraag.

Verbind vraag en aanbod

Verbind leveranciers en afnemers om lokaal aanbod zichtbaar te maken op de markt.

Meer Europees zeewier op het bord

Overtuig consumenten van de goede smaak van zeewier

Omdat zeewier een vrij nieuw ingrediënt is voor Nederlandse consumenten, hebben ze een beetje hulp nodig om het naar hun smaak te bereiden door middel van kookinstructies, recepten, video’s en workshops, etc.

Pas zeewier toe in toepassingen en gerechten die een logische connectie hebben met zeewier

Consumenten hebben sterke associaties met zeewier als gezond voedingsmiddel, Aziatisch eten en als toevoeging aan een visschotel. Dit zijn voor de hand liggende toegangspunten om meer consumenten te inspireren om zeewier te eten.

Inspireer consumenten via food influencers

De vele foodbloggers en kookshows kunnen een succesvol kanaal zijn om consumenten te inspireren om zeewier te eten.

Gebruik restaurants als toegangspunt waar consumenten kennis kunnen maken met zeewier

Restaurants kunnen een grote rol spelen bij de eerste ervaring met de goede smaak van zeewier. Als restaurants vaker zeewier zouden gebruiken en dit expliciet zouden vermelden, kan dit de eerste stap zijn voor consumenten om meer zeewier te eten.

Conclusie

We zien dat zeewier steeds meer bekendheid krijgt, maar helaas is de beschikbaarheid van gekwantificeerde en nauwkeurige marktgegevens naar onderzoek voor zeewier in Europa en Nederland beperkt. Monitoring- en rapportageprocessen zijn (nog) niet aanwezig in deze jonge sector. Betrouwbare marktgegevens zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling, groei en professionalisering van de zeewiersector in Europa en Nederland.

Deze marktstudie illustreert de mindshift en ambities van een grote groep bedrijven als het om zeewier gaat. Ook binnen de Europese Unie zien Noordzeeboeren deze gedachtenverschuiving.

De informatie in deze factsheets zijn samengesteld op basis van uitgebreid onderzoek naar zeewier, waarbij de volgende bronnen zijn geraadpleegd:

  • Desk research: bronnen over marktinformatie en trends in zeewier- en voedselmarkten;
  • Expertinterviews: 42 interviews met professionals in de voedingssector;
  • Consumentenonderzoek naar kennis van en ervaring met zeewier als voedsel: 1051 respondenten. De steekproef vertegenwoordigt de Nederlandse bevolking in termen van leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau.
  • Communautair onderzoek naar marktschattingen: 60 respondenten uit het netwerk van Noordzeeboeren;

Met deze factsheet geeft North Sea Farmers:

  • een overzicht van de voedselproductie en -markt van zeewier;
  • inzicht in het potentieel van Europees, gekweekt zeewier voor voedseltoepassingen;
  • de belangrijkste succesfactoren voor de overgang naar een duurzame zeewiervoorraad in Europa;
  • inzicht in de voorkeuren van de consument voor zeewier als voedsel.

Meer informatie over het onderzoek naar zeewier?

Deze factsheets zijn samengesteld met input van 3 verschillende onderzoeken:

  • D4.2.1 Marktpotentieel rapport voor gekweekte zeewier in bestaande zeewiervoedselmarkten, als onderdeel van het Interreg 2 zeeën ValgOrize-project, januari 2021
  • D4.2.2 Belangrijkste succesfactoren voor de overgang naar een duurzame zeewieraanvoer in het 2 Zeeën-gebied, als onderdeel van het Interreg 2 Zeeën ValgOrize-project, januari 2021
  • Zeewier op tafel? Onderzoek naar de potentie van zeewier als voedsel bij Nederlandse consumenten, Noordzeeboeren, februari 2021 Contactgegevens

Vragen en opmerkingen over deze factsheet kunt u delen met Lotte Bronswijk:

lotte@northseafarmers.org